Alla regioner kan bedriva en bättre huvudvärksvård

  • Inlägget ändrades senast:mars 20, 2020

Huvudvärkssyndrom utgör det i särklass största neurologiska sjukdomsområdet med 300 unika typer av huvudvärk, men huvudvärksvården har sedan länge varit eftersatt i Sverige. Det går att bedriva en god och kostnadseffektiv huvudvärksvård. En viktig förutsättning är det i varje region finns en väl fungerande vårdkedja, genom vilken patienten kan slussas till rätt vård och behandling.

 

HUVUDSAKEN är Svenska Huvudvärkssällskapets projekt för att understödja utvecklingen mot bättre fungerande regionala vårdkedjor för personer med migrän-och huvudvärkssjukdomar. Läs mer om HUVUDSAKEN här