Diagnostik / Behandling

Behandlingsrekommendationer uppdaterade 2020-10-10

Alla rekommendationer är framtagna av arbetsgrupper utsedda av Svenska Huvudvärkssällskapets styrelse med en deltagare som sammankallade tillika utsedd ansvarig för dokumentet. Rekommendationerna är förankrade i samband med föreningens årsmötesförhandlingar. Dokumenten uppdateras var 5;e år men ses regelbundet över.