Om Svenska Huvudvärkssällskapet

Svenska Huvudvärkssällskapet (före detta Svenska Migränsällskapet) bildades 1968 som en sammanslutning främst för verksamma inom sjukvården som har intresse av migrän och annan huvudvärk. Även övriga yrkesutövande personer och/eller forskare inom området kan antagas som medlem.

Presentation av några medlemmar

Medlemskap & ansökan

I menyn till höger finns länkar till information om Svenska Huvudvärkssällskapet.