Medlemskap i Svenska Huvudvärkssällskapet

Du som har intresse av migrän och annan huvudvärk är välkommen att ansöka om medlemskap. Till medlem kan förutom personer inom sjukvården även antagas annan intresserad yrkesutövande person och/eller forskare. Ett deltagande i aktiviteterna ger ökade möjligheter att följa den spännande utvecklingen beträffande huvudvärk som är en så stor och viktig del av neuroområdet och svensk sjukvård.

Styrelsen undersöker för närvarande möjligheterna till sponsring av medlemskap i International Headache Society samt prenumeration på tidskriften Cephalalgia för våra medlemmar.

Ansökan

Ansökan skall enligt stadgarna inges till styrelsen, som därefter beslutar om inval. Som medlem i Svenska Huvudvärkssällskapet erhåller Du upplysningar om svenska och internationella aktiviteter inom huvudvärksområdet, inklusive internationella kongressprogram.

Ansökan om medlemskap i Svenska Huvudvärkssällskapet kan sändas till Svenska Huvudvärkssällskapet, c/o Monicha Norén, Migränkliniken, 331 50 Värnamo.

Det går också bra att ansöka via vårt kontaktformulär.

Inträdeskostnaden uppgår till 500 kronor och varar livet ut.