Styrelsen 2022 från vänster:

Andrea Carmine Belin, Monicha Norén, Mattias Linde, Ingela Nilsson Remahl, Anna Sundholm, Lars Edvinsson, Anna Steinberg, Elisabet Waldenlind.

Saknas på bilden: Ellen Lillvall och Ulf Frejvall

Styrelsens sammansättning

Ordförande

Professor Lars Edvinsson
Medicinska Institutionen
Lunds Universitetssjukhus
Telefon: 046- 17 14 84
Epost: lars.edvinssson@med.lu.se

Vice ordförande

Professor och överläkare Mattias Linde
Neurologmottagningen, SU, Göteborg
Telefon: 0705 – 674 599
Epost: info@professorlinde.se

Sekreterare

Klinikchef, Leg Sjuksköterska Monicha Norén
Migränkliniken, Värnamo
Telefon: 0370 – 129 80, 0708 – 850 880
Epost: monicha@migrankliniken.se

Skattmästare

Docent Andrea Carmine Belin
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet
Telefon: 08 – 524 870 51
Epost: andrea.carmine.belin@ki.se

 

Övriga ledamöter

Med dr Anna Steinberg
Neurologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Telefon: 08 – 517 70 000
Epost: anna.steinberg@regionstockholm.se

Docent Elisabet Waldenlind
Neurologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Telefon: 08-58580000 sök: 3336
Epost: elisabet.waldenlind@regionstockholm.se 

Docent Ingela Nilsson-Remahl
Neurologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Telefon: 08-58580000 sök: 5287
Epost: ingela.nilsson-remahl@regionstockholm.se                                                                         

Neurolog Ellen Lillvall
Capio NeuroCenter
Carlanderskaparken, Göteborg
Epost: ellenlillvall@hotmail.com 

Suppleanter:

Böl Anna Sundholm
Neurologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Telefon: 08-58580000 sök: 7344
Epost: anna.sundholm@regionstockholm.se

Neurolog Ulf Frejvall
Frejvall Neurologi AB
Måsvägen 14, und
Telefon: 046 18 82 22