Styrelsen

Styrelsen år 2019.

Styrelsens sammansättning

Ordförande

Professor Lars Edvinsson
Medicinska Institutionen
Lunds Universitetssjukhus
Telefon: 046- 17 14 84
Epost: Lars.Edvinssonmed.lu.se

Vice ordförande

Docent Elisabet Waldenlind
Neurologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Telefon: 08-58580000 sök: 3336
Epost: Elisabet.Waldenlindsll.se

Sekreterare

Klinikchef, Leg Sjuksköterska Monicha Norén
Migränkliniken, Värnamo
Telefon: 0370 – 129 80, 0708 – 850 880
Epost: monicha.norenmigrankliniken.se

Skattmästare

Docent Ingela Nilsson-Remahl
Neurologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Telefon: 08-58580000 sök: 5287
Epost: Ingela.Nilsson-Remahlsll.se

Övriga ledamöter

Med dr Anna Steinberg
Neurologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Telefon: 08 – 517 70 000
Epost: Anna.Steinbergsll.se

Böl Anna Sundholm
Neurologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Telefon: 08-58580000 sök: 7344
Epost: Anna.Sundholmsll.se

Docent Andrea Carmine Belin
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet
Telefon: 08 – 524 870 51
Epost: andrea.carmine.belinki.se

Professor och överläkare Mattias Linde
Tjörns Huvudvärksklinik, Sverige och Nationella Rådgivningsenheten för Huvudvärk, Norge
Telefon: 0705 – 674 599
Epost: infoprofessorlinde.se