Om Svenska Huvudvärkssällskapet

Svenska Huvudvärkssällskapet (före detta Svenska Migränsällskapet) bildades 1968 på initiativ av Per Olov Lundberg, som länge var ordförande. Syftet är att befrämja kunskaps- och hälsovårdsutvecklingen inom området migrän och andra huvudvärksformer. Detta sker genom att anordna möten, utbildningsaktiviteter och att stödja forskning. På uppdrag av Socialstyrelsen har vi tagit fram ett nationellt vårdprogram.

Sällskapet utser representanter till European Headache Federation – en sorts EU på huvudvärksområdet – och till International Headache Society. Antalet medlemmar är idag drygt 100. Neurologer och specialister i allmänmedicin utgör tillsammans nästan varannan medlem. Därnäst kommer sjukgymnaster som den tredje största gruppen. Det finns representanter från så mycket som 16 olika läkarspecialiteter och dessutom således sjukgymnaster, forskare, studenter och psykologer.

Styrelsen består idag av Lars Edvinsson (ordförande), Mattias Linde (vice ordförande), Monicha Norén (sekreterare), Andrea Carmine Belin (skattmästare) och Anna Steinberg, Anna Sundholm, Ingela Nilsson Remahl och Elisabet Waldenlind (ledamöter).

Årsmötet brukar hållas på våren i samband med Svenska Neurologföreningens årsmöte.

Ett utförligt kapitel om Huvudvärkssällskapet historia har författats av Karl Ekbom och Per Olov Lundberg och publicerats i boken ”6 Jubileumsföreläsningar” med anledning av Svenska Migränsällskapets 30-års jubileum 1999, se Publikationer.