Svenska Huvudvärkssällskapet

Svenska Huvudvärkssällskapet har till syfte att främja forskning och öka kännedom om migrän och andra huvudvärksformer.

Sällskapet ingår i European Headache Federation och International Headache Society.

Webbplatsen vänder sig främst till professionellt verksamma inom huvudvärksområdet. Patienter och övriga personer med intresse för området hänvisar vi till Huvudvärksförbundets hemsida.

Information om organisationen och medlemskap

Ny spännande behandling: monoklonala antikroppar mot CGRP/CGRPreceptor »

Nivåstrukturerad huvudvärksvård – hur kan vi möjliggöra god huvudvärksvård i hela landet »

Riktlinjer för första basal handläggning av migrän »