Riktlinjer för första basal handläggning av migrän

  • Inlägget ändrades senast:december 19, 2019

Svenska Huvudvärkssällskapet har utformat ett enkelt och lättanvänt dokument för den vård som primärt ska erbjudas patienter som söker för migrän i ett första steg i vårdkedjan (i första hand primärvården i Sverige) och när man ska remitteras vidare. Se dokumentet ”Behandlingsplan för Migrän vid första linjens sjukvård” (pdf) som med fördel kan skrivas ut och ev plastas in för att ha på mottagningens skrivbord/anslagstavlor mm.