Huvudvärksdagbok

  • Inlägget ändrades senast:februari 10, 2020

I utredningen av en individs huvudvärk är en Huvudvärksdagbok ett enkelt men oerhört viktigt pedagogiskt verktyg för att dels kunna ställa rätt huvudvärksdiagnos men också för att kunna göra individen medveten om olyckliga migränprovocerande mönster i det dagliga livet samt att utvärdera effekt av olika behandlingsinsatser.

Ladda ner Huvudvärksdagboken här