SUNA

  • Inlägget ändrades senast:december 15, 2020

SUNA definieras enligt IHS med symtom enligt nedan:

SUNA

A. Attacker som överensstämmer med SUNCT och förekommer i skov.

B. Endast en eller inget av konjunktival injektion eller tårflöde.  

 

Även vid detta tillstånd bör process i bakre skallgropen uteslutas radiologiskt. Behandlingsalternativen är samma som för SUNCT men med mindre vetenskapliga studier att luta sig mot.