Paroxysmal Hemikrani

 • Inlägget ändrades senast:december 15, 2020
 1. Paroxysmal hemikrani är en sällsynt huvudvärksform, som påminner mycket om Hortons huvudvärk. Tillståndet beskrevs av Ottar Sjaastad 1978. Den förekommer oftast hos kvinnor(60-70%)  i medelåldern och finns i två huvudformer, den episodiska och den kroniska som är vanligast.  Huvudvärksattackerna är strikt ensidiga och är lokaliserade  runt ögat, tinningen och är förenade med autonoma symtom och påminner om Hortonattacker. Attackerna kommer oftast spontant men hos ca hälften av patienterna kan de utlösas av nackrörelser. Attackerna är från några minuter långa upp till en halvtimme och försvinner vid behandling med adekvata doser indometacin dvs 25-100mg/dygn men ibland fordras doser upp till 150 mg per dygn

  Paroxysmal hemikrani

  A.    Minst 20 huvudvärksattacker enligt B-E.

  B.      Svår unilateral orbital, supraorbital och/eller temporal smärta under 2-30 minuter.

  C.    Minst en av följande symtom ipsilateralt till smärtan:

  1.      Konjunktival injektion och/eller tårflöde

  2.      Nästäppa och/eller rhinorrhé

  3.      Ögonlocksödem

  4.      Svettning i pannan och ansiktet

  5.      Rodnad i pannan och ansiktet

  6.      Fyllnadskänsla i örat

  7.      Mios och/eller ptos

  D.    Attackerna förekommer mer än 5 gånger per dygn under mer än hälften av perioden

  E.     Attackerna stoppas av terapeutiska doser av indometacin.

  F.     Annan neurologisk sjukdom är utesluten

  Paroxysmal hemikrani definieras enl IHS med symtom enl nedan:

  Behandling: Indometacin 25mg – 150 mg tablett eller suppositorium. Båda beredningsformerna är tillgängliga som licenspreparat. Lamotrigin och andra AED? Alternativt DBS.