Hemikrania Kontinua

 • Inlägget ändrades senast:december 15, 2020
 1. Hemikrania kontinua har likheter med övriga TACs i att den är unilateral och lokaliserad i tiningen och periorbitalt och har samma autonoma symtom. Som namnet anger förekommer den inte i attacker utan är ihållande och måttlig till sin intensitet. Den kan pågå i månader som en irriterande ständigt närvarande bakgrundsvärk. I perioder förekommer också mer accentuerande symtom under några min till flera dygn då .  de autonoma symtomen blir mer framträdande. De flesta personer med hemikrania continua är kvinnor, ca 60%. Även här är indometacin ett diagnoskriterium och samtidigt botemedlet. Det ger absolut effekt med komplett symtomfrihet som bekräftar att diagnosen är den rätta. Andra NSAIDs är inte lika effektiva. Varför indometacin fungerar vid flera av dessa ovanliga TACsformer är fortfarande höljt i dunkel, men det är ett värdefullt diagnostiskt test och bör användas vid oklara unilaterala huvudvärksformer.

  Hemikrania kontinua definieras enl IHS med symtom enl nedan:

  Hemikrania kontinua

  A. Unilateral huvudvärk enligt B-E.

  B. Närvarande i mer än 3 mån med moderat till svår intensitet.

  C. Ett eller båda av följande:

  1.      Minst ett av följande symtom ipsilateralt till huvudvärken:

   i.             Konjunktival injektion och/eller tårflöde

   ii.             Nästäppa och/eller rhinorrhé

   iii.            Ögonlocksödem

   iv.             Svettning i pannan och ansiktet

   v.              Rodnad i pannan och ansiktet

   vi.             Fyllnadskänsla i örat

   vii.            Mios och/eller ptos

  2.      En känsla av oro och agitation eller försämring av smärtan vid rörelser

  D. Absolut svar på adekvata doser indometacin

  E. Annan neurologisk sjukdom är utesluten

  Behandling: Indometacin 25mg per dygn i upptrappning till 150mg/dygn. Oftast prompt effekt inom loppet av några dygn då patienten blir besvärsfri. Här behövs oftast magskyddande behandling adderas t.ex. andapsin, esomeprazol.