SUNCT

  • Inlägget ändrades senast:mars 20, 2020

SUNCT är mycket ovanligt och karakteriseras av periodvis ultrakorta attacker (mindre än en minut) av smärta runt ena ögat eller tinningen upp till 200 gånger per dygn och samtidigt ymnigt tårflöde, ögonlockssvullnad och ögonrodnad. Dessa autonoma symtom är mycket markanta och dramatiska när man har möjlighet att observera en attack. Triggers till attack är beröring, hosta eller nackrörelser och påminner därför om trigeminusneuralgin, vilket är den viktigaste differentialdiagnosen. Anfallen uppträder oftast utan specifik triggerfaktor. Patientens beskrivning av smärtattackernas utbredning och förlopp  är viktigt hjälpmedel vid diagnosen. SUNCT sitter i samma område som Hortonattackerna medan trigeminusneuralgin sitter oftast inom maxillar-och mandibularregionerna. Smärtintensiteten är måttlig till svår. Detta tillstånd beskrevs av Ottar Sjaastad 1989. Viktiga differentialdiagnoser är hypofysadenom eller process i fossa cranii posterior varför MRThjärna med dessa frågeställningar rekommenderas speciellt om symtomatologin inte är helt typisk.

SUNCT definieras enl IHS med symtom enl nedan:

SUNCT

A. Minst 20 huvudvärksattacker enligt B-D.

B. Moderat till svår unilateral huvudvärk med orbital, supraorbital, temporal och/eller annan trigeminal utbredning under 1-600 sekunder och förekommer som enstaka smärthugg eller serier av hugg.

C. Minst ett av följande kraniella autonoma symtom ipsilateralt till smärtan:

1.      Konjunktival injektion och/eller tårflöde

2.      Nästäppa och/eller rhinorrhé

3.      Ögonlocksödem

4.      Svettning i pannan och ansiktet

5.      Rodnad i pannan och ansiktet

6.      Fyllnadskänsla i örat

7.      Mios och/eller ptos

D. Attackerna förekommer minst enper dag under minst hälften av aktiv period.

E. Annan neurologisk sjukdom är utesluten

 

Behandling: SUNCT är svårbehandlat och t.ex. indometacin, sumatriptan eller övriga triptaner fungerar inte. Lamotrigin eller andra antiepileptika (karbamazepin, pregabalin, gabapentin, topiramat) kan lindra smärtan liksom lidokain iv (EKG, blodtryck övervakning) eller kortikosteroider p.o. Likaså finns rapporter om verapamils positiva effekt vid detta tillstånd. SUNCT har också svarat på DBS.