Behandling

  • Inlägget ändrades senast:juni 12, 2020

Behandling

Första steget är alltid en noggrann huvudvärksanamnes och gärna en period av dokumentation i en Huvudvärksdagbok för att patienten själv ska bli lyhörd för migränsymtomen och de individuella triggerfaktorerna. Att lära sig hantera dessa triggers, dvs att utveckla copingstrategier är första behandlingssteget. Bästa effektiva attackbehandling provas ut och patienten bör instrueras att inta densamma så snart de är övertygade om att det är migränhuvudvärk. Patienten ska instrueras att alltid börja med enkla analgetika eller NSAID preparat och i tillräcklig dos eftersom de flesta migränattacker är milda till en början. Om en akutbehandling ger dålig effekt prövas nästa steg i behandlingstrappan (step-wise care). Läkemedel adderas stegvis vid utprovning och patienten erbjudas därefter läkemedel, ett eller flera, beroende på svårighetsgrad vid enskilda migränattacker. Effektiv dosering ska eftersträvas.