Lyckat 50 års-jubileumsmöte i Lund!

  • Inlägget ändrades senast:december 19, 2019

Lyckat 50 års-jubileumsmöte i Lund!

EHA president Elena Ruiz de la Torre.

Årsmöte och jubileumsprogram hölls den 22 oktober 2018 i Lund. Lars Edvinsson hade anordnat ett intressant program som lockade många deltagare.

Björn Eriksson, förvaltningschef SUS hälsade välkomna till Lund och till mötet. Bland föreläsarna sågs bla EHA president Elena Ruiz de la Torre som pratade om migrän ur ett patientperspektiv och fångade publiken med sin personliga historia. Prof Mattias Linde beskrev hur vanligt det är att ha migrän och hur det ger påverkan på livskvalitet och indirekta och direkta kostnader relaterade till migränsjukdomen. Prof Lars Edvinsson höll en spännande föreläsning om de nya CGRP läkemedlen som är på gång och historien om hur man kom fram till sambandet mellan migrän och CGRP molekylen.

Professor Rigmor Jensen.

Från Danmark kom prof Rigmor Jensen som beskrev hur deras resa i Danmark varit där man utvecklat ett nationellt huvudvärkscenter.  Böl Anna Sundholm informerade om det nya dokument som utformats av Svenska Huvudvärkssällskapet för att stärka och standardisera det primär omhändertagandet av migränpatienten inom primärvården. ÖL Anna Steinberg höll en intressant föredragning om den svåra huvudvärksformen Hortons huvudvärk och docent Ingela Nilsson Remahl fortsatte prata om omhändertagandet av migränpatienten efter det primära omhändertagandet – specialisten