Nivåstrukturerad huvudvärksvård – hur kan vi möjliggöra god huvudvärksvård i hela landet

  • Inlägget ändrades senast:december 19, 2019

I och med hur vanligt förekommande flera av våra primära huvudvärksdiagnoser är och där många medför stort handikapp behövs en bra vårdstruktur för att patienter ska få rätt vård. Även de senaste årens nya och ibland rätt avancerade behandlingsmöjligheter som finns inom huvudvärksområdet (olika licenspreparat/Botox/CGRP monoklonala antikroppar/neuromodulerande behandlingar och ibland kirurgiska ingrepp samt att många har behov av fysioterapeutiska och team-insatser) behövs också möjlighet för de svårast sjuka att få komma till specialisterad kompetens. Vi har därför inom Svenska Huvudvärkssällskapet utformat riktlinjer för nivåstrukturerad huvudvärksvård – se pdf-dokument.