Ny spännande behandling: monoklonala antikroppar mot CGRP/CGRPreceptor

  • Inlägget ändrades senast:december 19, 2019

Från första januari 2019 är nu första läkemedlet Aimovig (monoklonala CGRP-receptor antikroppsbehandling) godkänt och möjlig att skriva ut till patienter med svår migrän inom receptförmånen men med viss begränsad förskrivningsrätt. Se de nya riktlinjerna (pdf) vad som gäller och Svenska Huvudvärkssällskapets rekommendationer kring hur förskrivning/uppföljning lämpligen hanteras. Här finns också instruktion hur man använder sig av Huvudvärksregistret och patienternas egenregistrering PER under Neuroregistret för att dokumentera behandlingseffekt (se pdf).