Nytt namn – ny logga

  • Inlägget ändrades senast:december 19, 2019

Beslut på Svenska Migränsällskapets årsmöte att vi under året officiellt byter namn från Svenska Migränsällskapet till Svenska Huvudvärkssällskapet. Detta för att förtydliga att vi som sällskap arbetar för bättre kunskap och omhändertagande för alla typer av primär huvudvärk, inte bara migrän, i Sverige. Vår nya logga enligt bild ovan.